اوج جوانی یک جوان

اوج جوانی یک جوان

خدایا هرچه را دوست داشتم از من گرفتی، به هر چه دل بستم، دلم را شکستی، به هر چیز عشق ورزیدم آن را زائل کردی، هر کجا قلبم آرامش یافت تو مضطرب و مشوش کردی، هر وقت دلم به جایی استقرار یافت تو آواره ام کردی، هر زمان به چیزی امیدوار شدم تو امیدم را کور کردی… تا به چیزی دل نبندم، و کسی را به جای تو نپرستم و در جایی استقرار نیابم و به جای تو محبوبی و معشوقی نگیرم و جز تو به کسی دیگر و جایی دیگر و نقطه ای دیگر آرامش نیابم و فقط تو را بخوانم و تو را بخواهم و تو را پرستش کنم و تو را بجویم…

شهید مصطفی چمران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۳ آبان ۹۳، ۲۰:۴۹ - بــُگــذار گـمنــامـ بمـــانـَـم
    الهی آمین

۳ مطلب با موضوع «بین المللی ها...» ثبت شده است


تمنیت ا دمعة

حتى اولد فی عینیک 

واعیش على خدیک

واموت عند شفتیک...


هامش: اعتذر من جمیع إخوانی. أنا لست اهلا لهذه الرسالات الصغیرة و لکن کانت جیدا...


لأصدقائی الأحباء فی بلدان العربی و أیضا محبی اللغة العربیة فی بلدی السامی...

معک

لآخر نبضه بقلبی 

لآخر خطوه بدربی

 لآخر حرف 

لآصعب ظرف

 لآخر صوت

 لحد الموت...

:for my  Foreign friends


whoever whom you lost

 

Is lost